Úvod

Společnost VČE – montáže,a.s. se sídlem v Pardubicích je projektantem a generálním dodavatelem elektroenergetických staveb nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, síťových telekomunikačních staveb a odborných servisních činností pro energetiku.

Podnikání společnosti navazuje na nepřerušenou tradici síťových a technologických montáží Východočeské energetiky, a.s., a jejích právních předchůdců. Organizované počátky těchto montáží spadají do dvacátých let minulého století.

Společnost disponuje 160 zaměstnanci a moderním strojním a mechanizačním vybavením.